Rådgivningsgruppa i Trondheim er en Menneskerettighetsorganisasjon med Verdenserklæringen som fremste referansedokument.

Rådgivningsgruppa i Trondheim er en Flyktningeorganisasjon som arbeider med Flyktningkonvensjonen og våre egne flyktningepolitiske utredninger som referansedokumenter, med spesielt ansvar for å bygge ut og videreutvikle et tjenestetilbud på faglig forsvarlig nivå.

ORGANISERING

Rådgivningsgruppa i Trondheim er en Medlemsorganisasjon med:

 • Medlemmer
 • Styre
 • Og et Faglig Kontor med Daglig Leder

Årsmøte i Rådgivningsgruppa i Trondheim innkalles med 3 ukers varsel og avholdes innen utgangen av januar. Årsmøtet behandler:

 • Virksomhetsregnskap
 • Virksomhetsplan
 • Regnskap
 • Budsjett
 • Innkomne forslag
 • Mandat for Styre og
 • Daglig Leder
 • Valg
 •  

Til styret velges:

 • Styreleder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • Styremedlem
 • Varamedlemmer

Styrets oppgaver er:

 • Sammen med Daglig Leder:
  • Å utvikle og ivareta tjenestetilbudet
  • Å utvikle Rådgivningsgruppa i Trondheim som demokratisk arena
  • Å utvikle og ivareta strategier og tiltak for integrering
  • Å søke om midler til virksomheten
  • Å representere asylsøkere og flyktningers interesser i dialog med myndigheter og andre
  • Gjennom verksteder og annen tilrettelegging å stimulere til å øke den faglige kompetansen og kapasiteten i og utenfor Rådgivningsgruppa
  • Å forberede og innkalle til årsmøte
  • Eventuelt å innkalle til ekstraordinært årsmøte

Medlemmer

Rådgivningsgruppa i Trondheim er en interesseorganisasjon for flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Det individuelle tjenestetilbudet er etter Utlendingslovens § 82 en rettighet og i prinsippet gratis. Tjenestene regnes som medlemstjenester. Det forutsettes derfor at den som ønsker tjenestetilbudet, blir medlem og betaler medlemskontingent. Medlemskapet er saksvarig.

Rådgivningsgruppa i Trondheim er samtidig en solidarisk organisasjon.